Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk? Hoe kan ik meer balans krijgen tussen school en privé? Welke talenten heb ik eigenlijk en hoe zet ik die optimaal in? Hoe kan ik beter samenwerken met collega docenten? Hoe verander ik belemmerende gewoontes? Hoe kan ik beter grenzen stellen? Hoe communiceer ik beter met collega’s, leerlingen en ouders? Dit zijn zo een aantal voorbeelden van coachvragen die u als docent of teamleider kunt hebben. Vooral beginnende docenten worstelen met hun zelfmanagement. Maar ook ervaren docenten kunnen door diverse oorzaken vastlopen.slide-1

In een persoonlijk coachtraject gaat u, samen met de coach, met één of meerdere vraagstukken resultaatgericht aan de slag. U minimaliseert de factoren die er voor hebben gezorgd dat u bent vastgelopen. Tijdens het intakegesprek zal de coach, samen met u, de coachvraag zo helder mogelijk definiëren. Op basis van het ontstane beeld doet hij een voorstel voor verdere aanpak. Die aanpak is praktisch gericht, soms ook confronterend, maar altijd met het te bereiken doel voor ogen. U betrekt ook uw omgeving bij het ontwikkelproces. Uw coach stelt in overleg met u een traject samen die helemaal aansluit bij uw school situatie en leerdoelen. U besteedt zelf geruime tijd aan praktijkopdrachten. Het persoonlijk coachtraject start met een persoonlijkheidsprofiel.

Afhankelijk van de coachvraag geeft het persoonlijk coachtraject u:

 • zicht op de factoren die er voor hebben gezorgd dat u bent vastgelopen en hoe die in de toekomst kunnen worden voorkomen
 • nieuw perspectief en haalt u het beste uit uzelf naar boven
 • meer plezier in uw werk op school en privé
 • meer zicht op uw talenten hoe u die effectief kunt inzetten
 • een betere balans tussen school en privé
 • betere samenwerking met collega docenten, teamleider, leerlingen en ouders
 • meer focus op zaken die tot resultaat leiden
 • praktische handvatten om belemmerende gewoontes te veranderen
 • meer invloed uit te oefenen en beter grenzen te stellen

slide-3Praktische informatie over vorm en werkwijze:

 • 9-12 uur persoonlijke coaching
 • coachtraject is verspreid over een periode van 4 tot 6 maanden
 • coachgesprekken vinden bij voorkeur plaats op school
 • Hanke Wiegand

  Docent Kunstgeschiedenis en coördinator CKV, A. Roland Holst College, Hilversum


  “Het timemanagement programma was gedegen, intensief en praktisch. Ontwikkeling en ambitie van docenten stonden centraal, waarbij kernwaarden en eisen die aan het docentschap worden gesteld leidend waren. Ik heb geleerd om zo productief mogelijk mijn agenda te beheren en effectief met mijn tijd om te gaan. De cursus sluit erg goed aan bij huidige hectiek in het onderwijs. Paul Koeleman heeft me ook tijdens de persoonlijke coaching gesprekken bijzonder geïnspireerd.”

 • Klaas ter Veen

  Leidinggevende, De Meerwaarde, Barneveld


  De adviezen van Carel de Vries in de timemanagement training hebben me goed geholpen. De aanpassing van het werken met de mail levert veel tijdwinst op. De training ging verder dan alleen time management, dat heeft me veel opgeleverd.

 • Gijsbert van der Beek

  Rector, Altena College, Sleeuwijk


  Al drie jaar achtereen heeft Paul Koeleman van Eduxtens de cursus timemanagement voor een aantal personeelsleden van onze school verzorgd. Alle deelnemers gaven zonder uitzondering aan dat ze veel aan de cursus hebben gehad. Het heeft hen geleerd meer gestructureerd te werken, meer focus aan te brengen en duidelijker af te bakenen tussen werk en andere tijd. Bij allen gaf dat meer overzicht, meer grip en afbakening van tijd, waardoor het gevoel van “nooit klaar te zijn” een stuk minder werd. Dit schooljaar, 2018-2019, heb ik zelf ook meegedaan en ik deel de ervaring van mijn collega’s.

 • QUIN GERRITSE

  Afdelingsleider Havo, Havo-HTL, Mavo, Edison College, Apeldoorn


  “Vóór het coaching traject werd ik geleefd door de waan van de dag, overkwam mij veel, werkte ik vaak last minute en had ik weinig overzicht en rust. Ik zocht bewust geen algemene training maar coaching op maat. Door de coaching heb ik veel inzicht en praktische handvatten gekregen en mijn timemanagement drastisch verbeterd. De coach was bijzonder goed afgestemd op mijn situatie als als afdelingsleider. Dingen overkomen mij nu niet meer, ik ervaar meer regie, rust en overzicht. Eduxtens beveel ik van harte aan.”

 • Marjolein Willemsen

  Voormalig rector CSG Het Streek, Ede


  “Een (te) volle agenda kun je deels zelf voorkomen door goed vooruit te kijken. Deze cursus geeft o.a. daarvoor veel handvatten. Ik bouw nu ook “rustmomenten” in in mijn agenda en sluit iedere week af met een afgewerkte lijst van werkzaamheden. Dat geeft veel ruimte en rust in mijn hoofd.”

 • Deelnemer Timemanagement

  Docent GSF Bussum


  “Ik ben voor het eerst gaan plannen, vooral lange termijn. Alle acties en werk staat nu in mijn agenda. Ik kom er achter dat het allemaal best meevalt. Ik heb nu zelfs tijd over! Plannen is zelfs leuk geworden, het levert me overzicht en vooral rust. Ik heb het ook aan de kinderen in de klas verteld en laten zien. Ik heb spontaan mijn moeder gebeld en het verteld. Ik ben er zo blij mee.”

 • Erik Visser

  Afdelingsleider middenbouw, IJsselcollege, Capelle aan den IJssel


  Ken je dat, collega’s die ontzettend hard werken en werkelijk alles doen om alle zeilen bij te zetten. Inzet en betrokkenheid zijn meer dan prima maar leidt er wel toe dat een aantal mensen op hun laatste benen lopen. Eduxtens heeft hen in een aantal intensieve bijeenkomsten en persoonlijke coaching geleerd slimmer en effectiever te werken, waardoor er weer meer energie is. Heel erg waardevol!

 • Dick Theunisse

  Opleidingsmanager, Hoornbeeck College, Amersfoort


  Mijn team met betrokken technische docenten wilde zich verder ontwikkelen in samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid. Het teambuildingtraject van Eduxtens heeft veel opgeleverd. We kijken nu met andere ogen naar elkaar. Onderlinge cohesie is versterkt. Docenten worden meer in hun kracht gezet en durven zich kwetsbaar naar elkaar en naar studenten op te stellen. Er ontstaan meer win-win situaties. Over het creatieve trainingsonderdeel van de zang-coach Jane Loois is nog lang gesproken (en gezongen).