Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk? Hoe kan ik meer balans krijgen tussen school en privé? Welke talenten heb ik eigenlijk en hoe zet ik die optimaal in? Hoe kan ik beter samenwerken met collega docenten? Hoe verander ik belemmerende gewoontes? Hoe kan ik beter grenzen stellen? Hoe communiceer ik beter met collega’s, leerlingen en ouders? Dit zijn zo een aantal voorbeelden van coachvragen die u als docent of teamleider kunt hebben. Vooral beginnende docenten worstelen met hun zelfmanagement. Maar ook ervaren docenten kunnen door diverse oorzaken vastlopen.

slide-3In een persoonlijk coachtraject gaat u, samen met de coach, met één of meerdere vraagstukken resultaatgericht aan de slag. U minimaliseert de factoren die er voor hebben gezorgd dat u bent vastgelopen. Tijdens het intakegesprek zal de coach, samen met u, de coachvraag zo helder mogelijk definiëren. Op basis van het ontstane beeld doet hij een voorstel voor verdere aanpak. Die aanpak is praktisch gericht, soms ook confronterend, maar altijd met het te bereiken doel voor ogen. U betrekt ook uw omgeving bij het ontwikkelproces. Uw coach stelt in overleg met u een traject samen die helemaal aansluit bij uw school situatie en leerdoelen. U besteedt zelf geruime tijd aan praktijkopdrachten.

Afhankelijk van de coachvraag geeft het persoonlijk coachtraject u:

 • zicht op de factoren die er voor hebben gezorgd dat u bent vastgelopen en hoe die in de toekomst kunnen worden voorkomen
 • nieuw perspectief en haalt u het beste uit uzelf naar boven
 • meer plezier in uw werk op school en privé
 • meer zicht op uw talenten hoe u die effectief kunt inzetten
 • een betere balans tussen school en privé
 • betere samenwerking met collega docenten, teamleider, leerlingen en ouders
 • meer focus op zaken die tot resultaat leiden
 • praktische handvatten om belemmerende gewoontes te veranderen
 • meer invloed uit te oefenen en beter grenzen te stellen

Praktische informatie over vorm en werkwijze:

 • 9-12 uur persoonlijke coaching
 • coachtraject is verspreid over een periode van 4 tot 6 maanden
 • coachgesprekken vinden bij voorkeur plaats op school
 • Marjolein Willemsen

  Voormalig rector CSG Het Streek, Ede


  “Een (te) volle agenda kun je deels zelf voorkomen door goed vooruit te kijken. Deze cursus geeft o.a. daarvoor veel handvatten. Ik bouw nu ook “rustmomenten” in in mijn agenda en sluit iedere week af met een afgewerkte lijst van werkzaamheden. Dat geeft veel ruimte en rust in mijn hoofd.”

 • Klaas ter Veen

  Leidinggevende, De Meerwaarde, Barneveld


  De adviezen van Carel de Vries in de timemanagement training hebben me goed geholpen. De aanpassing van het werken met de mail levert veel tijdwinst op. De training ging verder dan alleen time management, dat heeft me veel opgeleverd.